Ngày 14-1,  Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO 2) cho biết: Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty trong năm 2018 là 17.154,976 triệu kWh, đạt 102,47% kế hoạch năm, tăng 2,45% so với sản lượng điện thực hiện năm 2017. Trong đó, có 12.575,842 từ nhiệt điện than và 4.579,134 triệu kWh từ thủy điện.

Theo ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2: Năm 2018 là một năm nhiều khó khăn, thử thách trong ngành Điện nói chung, EVNGENCO 2 nói riêng. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong khi việc cung ứng nhiên liệu cho phát điện (than, khí) chưa đủ đáp ứng, đặc biệt các tháng cuối năm 2018. Tình hình thiên tai, lũ lụt phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cung ứng điện ... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Tổng công ty Phát điện 2 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Tập đoàn giao, các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu có mức vượt khá ngoạn mục.

Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty trong năm 2018 là 17.154,976 triệu kWh.

Bước sang năm 2019, EVN cũng như các Genco sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, tình hình thiếu than, khí, thiếu nguồn sẽ kéo dài, việc cung ứng điện cho đất nước sẽ khó khăn đặc biệt là miền Nam. Do đó, ông Dương Quang Thành yêu cầu EVNGENCO 2 cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động ; Tích cực chủ động trong công tác đầu tư xây dựng ; Xem  xét các giải pháp điều hành tối ưu về nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện, sử dụng nguồn than hợp lý và hiệu quả ; Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Tập đoàn Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Đồng thời, toàn Tổng công ty đã nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào các hoạt động quản lý, vận hành, sửa chữa các tổ máy, nâng cao năng suất lao động.

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành biểu dương những nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Phát điện 2 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Được biết, là duy nhất trong ba Tổng công ty Phát điện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao trong năm 2018 - Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành biểu dương những nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty Phát điện 2 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hoài Thu