Về khó khăn vướng mắc của dự án, Bộ Công Thương cho biết Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) hiện đang gặp khó khăn về tài chính, không chi trả được các khoản nợ gốc và lãi cho PVcomBank. 

Theo báo cáo của Vinapaco tại Văn bản số 247 ngày 31/10/2019, Ngân hàng PVcomBank đã khởi kiện Vinapaco, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Vinapaco phải trả cho PVcomBank tổng số tiền là 592,3 tỷ đồng (theo các hợp đồng tín dụng giữa TRACODI - chủ đầu tư của Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam trước đây và Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu - PVFC - VT). 

Đến ngày 15/1/2020, Bộ Công thương cho biết đã có văn bản kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành và Đại diện vốn nhà nước tại PVcomBank thống nhất với Vinapaco phương án xử lý tài sản thế chấp thuộc Dự án theo hướng bảo đảm các chỉ đạo của Chính phủ về tiến độ công tác xử lý Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam. 

Hiện kiến nghị này vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ để xem xét, xử lý.

Phan Đức