Ông Trương Tiểu Lâm - Phó phòng đầu tư xây dựng PTC2 cho biết: Công trình trên nhằm tăng khả năng điều chỉnh điện áp trên lưới điện 500 kV, góp phần đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng điện áp, an toàn hệ thống điện và giảm tổn thất chung toàn hệ thống. Sau khi tính toán, với mục tiêu đảm bảo vận hành linh hoạt, tin cậy của hệ thống, đồng thời tận dụng khả năng truyền tải tối đa để vận hành an toàn lưới điện truyền tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư thực hiện dự án này.

Cũng theo ông Trương Tiểu Lâm, để công trình thực hiện đúng tiến độ đề ra, EVNNPT đã giao cho PTC2 quản lý dự án; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 thực hiện tư vấn thiết kế; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 (NPTS) thi công; Công ty CP Thủy điện A Vương thực hiện tư vấn giám sát và Truyền tải điện Gia Lai (PTC3) nghiệm thu và quản lý vận hành.

Trong dự án này, PTC2 đã tiến hành lắp đặt mới 1 kháng bù ngang 500kV-128MVAr và vật tư thiết bị đi kèm như: máy cắt, máy biến dòng, dao cách ly, chống sét van, sứ đỡ, phụ kiện… đấu nối vào thanh cái C52-500kV kV trạm biến áp 500 kV Pleiku. 

Đồng thời, lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm bảo vệ thanh cái 500kV- C52; hệ thống điều khiển, bảo vệ và tín hiệu kháng 500kV, máy cắt kháng, dao cách ly và các thiết bị liên quan và lắp đặt hệ thống PCCC kháng 500kV-128 MVAr.

Việc hoàn thành hạng mục lắp máy kháng bù ngang 500kV-128MVAr tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku thuộc dự án “Lắp đặt kháng bù ngang trên lưới điện 500kV- dự án thành phần thứ nhất” sẽ nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và kinh tế cho lưới điện 500 kV, đáp ứng nhu cầu chuyển tải lượng điện năng từ các nguồn điện cho phụ tải là hết sức cần thiết. 

Đồng thời, đảm bảo việc truyền tải, trao đổi công suất giữa 2 miền trên hệ thống điện 500 kV là tối ưu, hiệu quả và sử dụng các kháng bù ngang trên lưới 500 kV hợp lý nhất trong hiện tại và tương lai.

V.H.