Đường dây 220 kV Bảo Thắng - Yên Bái được đầu tư xây dựng  với mục tiêu truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ lên hệ thống điện Quốc gia; đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái và các vùng phụ cận.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.229 tỉ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây 220 kV 2 mạch dài 119,61 km từ cột số 0101 hiện hữu thuộc ĐZ 220 kV đấu nối nhà máy thủy điện Bắc Hà đến Trạm biến áp 220 kV Yên Bái. Đường dây đi qua địa bàn các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên tỉnh Lào Cai; các huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Quy mô công trình cũng bao gồm mở rộng phía 220kV bằng việc lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Yên Bái đi TBA 220kV Bảo Thắng. Phần mở rộng này đã được hoàn thành và đóng điện xung kích ngày 12-7-2016.

V.H.