Lô hàng gồm 3 container do công ty giao nhận vận tải Trung Thành ở quận Bình Thạnh đứng tên mở tờ khai hải quan. Hàng hóa được khai báo là động cơ diezen máy thủy, máy đào đã qua sử dụng nên 2 trong số 3 tờ khai của lô hàng được phân luồng vàng, 1 tờ khai được hệ thống phân vào luồng đỏ - diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Động cơ ô tô đội lốt máy thủy, máy đào bị phát hiện.

Sau khi mở tờ khai hải quan và bị hệ thống phân luồng vàng, đỏ, DN đã không làm thủ tục thông quan hàng hóa. Từ đó đến nay Hải quan cảng Cát Lái đã nhiều lần mời công ty Trung Thành đến giải quyết lô hàng nhưng DN này không hợp tác. 

Kết quả kiểm tra của lực lượng liên ngành  trong ngày này đã phát hiện toàn bộ 3 container của lô hàng này đều chứa động cơ ô tô cũ, thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu. 

Đức Thắng