Doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu được tạo điều kiện thuận lợi tối đa khi làm thủ tục đề nghị cấp C/O. Đối với các tổ chức cấp C/O ưu đãi, giảm thiểu thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O; giảm khối lượng và chi phí lưu trữ hồ sơ; chuyển dần từ hình thức tiền kiểm sang hình thức hậu kiểm.

Đến nay, tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi trong các FTA ngày càng cao. Những mặt hàng xuất khẩu được cấp C/O bao gồm: giày dép, dệt may, đồ gia dụng, thực phẩm chế biến, đồ gỗ… Từ đó, tạo lợi thế cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi các quốc gia.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục đơn giản, hiện đại hóa hoạt động cấp C/O, đồng thời tăng cường các biện pháp chống gian lận xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Phan Đức