Theo đó, mỗi năm một lần vào quý IV hàng năm, Thủ trưởng Công an đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ và Tổng cục; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh gửi văn bản đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có liên quan trong quan hệ giải quyết các công việc đề nghị đóng góp ý kiến.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND thuộc các lĩnh vực: 

1. An ninh kinh tế; An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông. 

2. Cảnh sát hình sự; Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. 

3. Cảnh sát cơ động, trật tự. 

4. Cảnh sát giao thông. 

5. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. 

6. Công an phường, Cảnh sát khu vực, Đồn, Trạm. Các đơn vị khác trực thuộc nếu thấy cần thiết do thủ trưởng đơn vị, địa phương quyết định gửi văn bản lấy ý kiến góp ý. 

Nội dung lấy ý kiến: 

1. Tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND. 

3. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND. 

4. Những vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CAND.

Nguyễn Hương