Kết quả  đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp đều đảm bảo tuân thủ quy định của QCVN 81:2014/BTTTT. 

Đặc biệt, chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. 

Các chỉ tiêu quan trọng khác như thời gian trễ truy nhập trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp đều có vùng phủ sóng tốt. 

Được biết, đợt đo kiểm lần này được Cục Viễn thông, Bộ TT&TT thực hiện  tại 6 tỉnh gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang.

HT