Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, năm 2018 tình hình thu ngân sách cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đặc biệt sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong năm qua có 23 doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu với số nộp ngân sách từ 50 tỷ đồng trở lên.

Trong đó đứng đầu là Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST nộp ngân sách 1.209.144 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp trong nước nộp thuế lớn nhất và cũng là đơn vị duy nhất có số thuế nộp hơn 1.000 tỷ đồng tại Hải Phòng trong năm 2018.

Lô xe máy điện đầu tiên của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST tại Hải Phòng

4 doanh nghiệp trong nước khác có số thuế nộp từ 500 tỷ đồng trở lên gồm: Công ty xăng dầu khu vực III (Công ty TNHH Một thành viên) với số thuế nộp là hơn 629 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Hải Phòng với gần 583,5 tỷ đồng; Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng gần 544,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng hơn 537,7 tỷ đồng.

Trong 18 doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng có 7 doanh nghiệp có số thuế nộp ngân sách từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng trong năm 2018.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, các doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng có số thuế nộp lớn hơn nhiều so với nhóm doanh nghiệp lớn khối FDI. 

Văn Thịnh