Việc lựa chọn THQG 2014 không chỉ dựa trên tốc độ phát triển, quy mô doanh nghiệp mà còn dựa vào nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ xã hội, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ với người lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng, bảo vệ môi trường của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được công nhận đều có tốc độ tăng trưởng cao về lợi nhuận và doanh thu, giữ thị phần nội địa và mở rộng xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao biểu trưng thương hiệu quốc gia cho Tổng công ty CP Phong Phú.

Trong đợt vinh danh  lần này, Tổng công ty cổ phần dệt may Phong Phú là một trong số ít doanh nghiệp 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu này.

Năm 2014 doanh số của Phong Phú ước đạt 7.300 tỷ đồng trong đó xuất khẩu hơn 200 triệu USD, nội địa gần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 312 tỷ đồng. Sản phẩm khăn bông cao cấp, vải jean và chỉ cho ngành may là những sản phẩm chủ lực và uy tín của Phong Phú ở thị trường nội địa và xuất khẩu.


Phú Lữ