Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, cuối năm 2016, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã tiến hành một khảo sát đánh giá các doanh nghiệp nông lâm thủy sản về mức độ khó khăn, vướng mắc từ các chính sách liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Theo đó, về chính sách đất đai, qua khảo sát có đến 63,5% doanh nghiệp cho rằng tiếp cận đất đai gặp khó khăn, trong đó 45,1% cho rằng đặc biệt khó khăn do chính sách đất đai chưa tạo ra được thể chế hợp lí, hiệu quả để quản lí và điều tiết thị trường đất nông nghiệp, đồng thời chưa khai thác và sử dụng hiệu quả được hết tiềm năng của đất phục vụ cho sản xuất. 

Đất nông nghiệp hiện đang bị đẩy vào tình trạng vừa không có giá trị thật vừa được sử dụng không hiệu quả, khó chuyển nhượng, khó chuyển đổi mục đích sử dụng để tối đa hóa hiệu năng, điều đó khiến cả Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư vào đất đều thiệt hại về kinh tế. 

Về chính sách tín dụng, khảo sát cũng cho thấy, có đến 70,1% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng, trong đó 49,4% rất khó hoặc không thể tiếp cận vay vốn tín dụng. Ngoài ra, 49,7% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực thi các chính sách thuế phí, 26% doanh nghiệp thấy đặc biệt khó khăn. 

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, qua đánh giá lại thực tiễn thì hiệu quả của Nghị định 210 đi vào đời sống rất thấp, còn nhiều bất cập. 

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Tổng Thư ký Tổng hội NN&PTNT Việt Nam thông tin, dù Nghị định số 210 của Chính phủ có hiệu lực từ 2014, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp vẫn chậm hơn các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác, khoảng 4.500 doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp cả nước. 

Trong khi đó, ngân sách Nhà nước giải ngân cho mục tiêu thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn rất hạn hẹp, Nghị định 210 ban hành ngày 19-12-2013 có hiệu lực ngày 10-2-2014, nhưng đến cuối năm 2015 ngân sách Trung ương mới bố trí vốn hỗ trợ cho các dự án đủ điều kiện do các địa phương thẩm định và đề xuất. 

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 3 năm (2015 - 2017) là 279,5 tỷ đồng/tổng số 379,5 tỷ đồng cam kết hỗ trợ. Số vốn hỗ trợ trong 3 năm qua từ ngân sách Nhà nước (cả Trung ương và địa phương) thấp hơn nhiều so với nhu cầu.

Để cải thiện tình hình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, Bộ NN&PTNT đang kiến nghị sửa đổi Nghị định 210 nhằm tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp.