Theo đó, các cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập mô hình hộ kinh doanh cá thể chỉ cần đến Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và Chi cục Thuế cùng cấp có trách nhiệm liên thông với nhau để giải quyết hồ sơ, cấp phép cho hộ kinh doanh cá thể trong vòng 3 ngày làm việc.

Nhằm ngăn chặn việc gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, thành phố cũng quy định trường hợp hồ sơ đăng ký của hộ gia đình không thuộc phạm vi giải quyết, các đơn vị trên phải hướng dẫn để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, việc hướng dẫn phải cụ thể, đầy đủ trong một lần để người dân bổ sung hoàn chỉnh, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh Sử Ngọc Anh, thành phố đang có đến 281 ngàn hộ kinh doanh cá thể. Đối tượng kinh tế tư nhân này đang đóng góp không nhỏ cho phát triển KT-XH của thành phố.

Đ.Thắng