Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm của BIEN DONG POC đạt khoảng 1,059 tỉ m³ khí tiêu chuẩn (110% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 54% kế hoạch năm) và 244 nghìn tấn condensate (121% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 60,6% kế hoạch năm). Ước giá trị sản xuất quy đổi trong 6 tháng đầu năm 2017 tương đương với 271 triệu USD.

Giàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch (PQP-HT) thuộc Dự án Biển Đông 01.

Từ đầu năm 2017 đến nay, các hoạt động khai thác của BIEN DONG POC vận hành an toàn, ổn định, không có tai nạn lao động nào nghiêm trọng về người, không xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường. Hệ số TRIR (tỷ lệ số tai nạn thương tật được ghi nhận trên 200.000 giờ công) bằng 0 (kế hoạch đề ra trong năm 2017 là nhỏ hơn 0,3) tính đến hết ngày 30-6-2017. Hệ số làm việc của các giàn khai thác tính đến ngày 30-6-2017 ước đạt 99,9%, so với mục tiêu cả năm 2017 là 96%.

Năm 2016 là năm đánh dấu mốc kết thúc chiến dịch khoan sau 5 năm nỗ lực liên tục, đưa BIEN DONG POC chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành khai thác Dự án Biển Đông 01. Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã hoàn thành chương trình thống kê và bảo trì bảo dưỡng vật tư khoan còn lại trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực và tiết giảm chi phí thuê ngoài, tiếp tục đấu thầu các hợp đồng dịch vụ cần thiết để triển khai trong quý III; đồng thời triển khai đấu thầu ba hợp đồng E-line/slickline, Coiled tubing, Well test cho chương trình can thiệp giếng năm 2017.

Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BIEN DONG POC đã xây dựng định hướng và tiến hành đàm phán lại các hợp đồng dịch vụ đã ký, tiết giảm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu vật tư thiết bị, năng lượng và chi phí quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

BIEN DONG POC đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến hết 2017 như: Hoàn thành các chỉ tiêu về An toàn - Sức khỏe - Môi trường, không có tai nạn nghiêm trọng về người và không gây ảnh hưởng đến môi trường, hệ số TRIR cả năm 2017 nhỏ hơn 0,3; tiếp tục duy trì sản xuất và tăng cường các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả các giếng khai thác, đạt kế hoạch sản lượng được duyệt cho cả năm 2017 là 2 tỉ m³ khí và 402 nghìn tấn condensate, đảm bảo hệ số làm việc của các giàn khai thác đạt trên 96%.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, ban lãnh đạo BIEN DONG POC khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, bám sát tiến độ đã đề ra bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đó là tập trung vào việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, từng bước gia tăng sản lượng của các giàn khai thác, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; tiếp tục bám sát, rà soát chi phí để sử dụng ngân sách năm 2017 tiết kiệm và hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách của công ty để người lao động yên tâm công tác, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đơn vị. 

Bên cạnh đó, BIEN DONG POC cũng tiếp tục chú trọng đầu tư vào các hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong quá trình làm việc của cán bộ, nhân viên, nhằm tìm kiếm những giải pháp sản xuất hiệu quả, tiết kiệm trong bối cảnh khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài.

PV