Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11 trên cả nước là 1.338 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với tháng 10.2017.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.714.410 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong 11 tháng qua, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 41.627 doanh nghiệp, chiếm 35,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 8.663 doanh nghiệp, chiếm 7,5%...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng về số doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước, nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 60,5%.

Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8%; tiếp đến là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 182.021 tỷ đồng, chiếm 16,1%; xây dựng có 155.292 tỷ đồng, chiếm 13,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 134.072 tỷ đồng, chiếm 11,8%; sản xuất phân phối điện, nước, ga có 63.148 tỷ đồng, chiếm 5,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 56.552 tỷ đồng, chiếm 5,0%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 40.487 tỷ đồng, chiếm 3,6%;...

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: công nghiệp chế biến, chế tạo có 396.167 lao động, chiếm 37,2%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 237.918 lao động, chiếm 22,3%; xây dựng có 106.762 lao động, chiếm 10,0%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 58.290 lao động, chiếm 5,5%.

Hải Châu