Theo Ban tổ chức, khóa học sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 11 - 15/11). Các học viên sẽ được học tập, trang bị các kiến thức theo 6 chủ đề chính gồm: Tổng quan về chiến lược truyền thông; vai trò chiến lược và vận hành của chức năng truyền thông; chiến lược truyền thông dựa trên bằng chứng; đột phá số thức và chiến lược truyền thông; phát triển các chiến lược truyền thông phức tạp với sự hỗ trợ của cấp quản lý; kế hoạch truyền thông khủng hoảng…

Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai giảng Chương trình tập huấn.

Ban tổ chức mong muốn các học viên nghiêm túc học tập, trao đổi để có thêm những kiến thức, kỹ năng mới, hiện đại về công tác truyền thông, thông tin đối ngoại. Từ đó, tăng cường năng lực tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong lĩnh vực này, góp phần thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tốt hơn.

Quỳnh Bách