Cụ thể, các dự án bị loại bao gồm:

Nhà máy Phôi thép Lào Cai với công suất dự kiến 200 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Sản xuất gang Thiên Thanh công suất thiết kế dự kiến 700 tấn gang, sắt xốp/năm;

Dự án đầu tư khu liên hợp gang thép Khoáng sản Việt công suất thiết kế dự kiến 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Luyện thép Hà Giang, công suất thiết kế dự kiến là 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Luyện gang và Phôi thép Sơn La, công suất thiết kế dự kiến 700 tấn gang, sắt xốp/ năm và 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Sắt xốp và Gang thép Bắc Kạn giai đoạn 2, công suất thiết kế dự kiến 500 tấn gang, sắt xốp/năm và 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Luyện cán thép chất lượng cao, công suất thiết kế dự kiến là 1.000 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Thép Việt Ý giai đoạn 2, công suất thiết kế dự kiến là 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Luyện gang thép Quảng Bình, công suất thiết kế dự kiến 700 tấn gang, sắt xốp/năm và 500 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Thép HK và thép CLC 2 giai đoạn, công suất thiết kế dự kiến là 1.000 tấn phôi vuông/năm;

Dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn 3, công suất thiết kế dự kiến là 1.000 tấn gang, sắt xốp và 1.000 tấn phôi vuông/năm;

Nhà máy Thép Hậu Giang 2 giai đoạn, công suất thiết kế dự kiến là 1.000 tấn phôi vuông/năm.

V.H.