Lí do là Công ty trên đã khai thác đất san lấp mặt bằng vượt ngoài phạm vi 10% so với tổng diện tích của khu vực được cấp phép khai thác tại khu rừng Đồng Tháp, thôn Nghè 1, xã Tiên Nha (Lục Nam).

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam yêu cầu Công ty  TNHH Xây dựng 899 phải đình chỉ ngay việc khai thác đất đồi ngoài phạm vi được cấp phép và thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính đối với phần đất đã khai thác trái phép.

P.T.