Tại Đại hội, các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như kết quả hoạt động năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, ngân sách hoạt động cho Ban đại diên Quỹ năm 2017, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ năm 2017,… đã được các hà đầu tư nhất trí thông qua.

Trong năm 2016, 2 trong 3 quỹ mở do Baoviet Fund quản lý đều đạt được kết quả tốt so với thị trường. Mức tăng trưởng NAV/CCQ trong năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt đạt 9,67% và tính đến hết Quý I/2017, chỉ số này đã tặng thêm 10,45%. Với kết quả này, Quỹ BVFED vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong số 19 quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt cũng đạt được kết quả đầu tư đầy ấn tượng trong năm 2016. Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, NAV/CCQ của Quỹ BVBF đạt 10.805, tăng trưởng 8,05% so với thời điểm ra mắt hồi tháng 5-2016. Kết quả này giúp Quỹ BVBF trở thành quỹ có mức độ tăng trưởng cao nhất trong 05 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường. Bên cạnh đó, trong Quý I năm 2017, NAV/CCQ của Quỹ BVBF cũng tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khả quan, NAV tại thời điểm 31-3-2017 đạt 11.131 đồng, tăng trưởng thêm 3,02% so với thời điểm cuối năm 2016.

Đại hội Nhà đầu tư đánh giá cao nỗ lực của Baoviet Fund trong việc bám sát diễn biến thị trường để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp, góp phần gia tăng hiệu quả cho các quỹ. Song song với việc không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư, Baoviet Fund đã và đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến, triển khai hình thức bỏ phiếu điện tử nhằm cung cấp thêm các tiện ích gia tăng cho khách hàng.

Thông tin thêm về Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là đơn vị thành viên với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, giữ vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của toàn hệ thống Bảo Việt. Với tổng tài sản quản lý đạt hơn 39.000 tỷ đồng, Baoviet Fund là một trong hai công ty quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

 Baoviet Fund chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đa dạng về quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện nay, Công ty đang quản lý 03 quỹ mở (BVFED, BVBF và BVPF), 01 quỹ thành viên (BVIF) và nhiều danh mục ủy thác của khách hàng. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, hoạt động đầu tư của Baoviet Fund luôn đạt kết quả khả quan và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

 

PV