Giải thưởng này bao gồm một phần tiền mặt trị giá 3.000 USD/giải và một phần hỗ trợ kỹ thuật tương đương 1.000 USD/giải. Ba nông dân có kế hoạch kinh doanh sáng tạo và thiết thực với địa phương gồm: chị Nguyễn Thị Làn (Phú Thọ), kế hoạch phát triển cơ sở kinh doanh sản phẩm thêu ren; anh Phạm Doãn Dương (Vĩnh Bảo - Hải Phòng), kế hoạch mở rộng phạm vi cơ sở kinh doanh chiếu cói vốn có của anh với mục tiêu gìn giữ nghề truyền thống của xã và tạo việc làm cho người dân địa phương; ở hạng mục giải thưởng Xanh, chị Nông Thị Huệ (Yên Bái) với sáng kiến phát triển cơ sở thu gom rác trong phạm vi xã. 3 kế hoạch đoạt giải thưởng được chọn ra từ tổng số 45 kế hoạch kinh doanh xuất sắc nhất do các chuyên gia đào tạo trong chương trình lựa chọn.

T.Uyên