Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố Báo cáo kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý III-2015.

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê với 4.028 doanh nghiệp (DN) cho thấy, có 80,1% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III khả quan hơn và giữ ổn định so với quý II. 

Có 85,6% DN lạc quan cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV so với quý III-2015 tốt lên và giữ ổn định. Sản xuất công nghiệp năm 2015 đang có xu hướng phục hồi và phát triển tốt hơn nhiều so với những năm suy giảm kinh tế 2008-2014. Xu hướng các quý cuối năm khả quan hơn nhiều so với các quý đầu năm. 

Các ngành có dự báo sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn so với quý III-2015 gồm: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 67,6%; sản xuất thuốc lá 50%; trang phục 50,4%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 66,1%; xe có động cơ; giường tủ bàn ghế…

89,7% số DN có vốn đầu tư nước ngoài, 84,2% DN khu vực ngoài nhà nước và 82,1% DN Nhà nước lạc quan cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý III. Các DN dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý IV khả quan hơn với 86,9% DN dự báo tăng và giữ ổn định so với quý III.

Phan Đức