Hoạt động này cũng nhằm kết nối hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh trong việc tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tìm kiếm việc làm... đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp. 

Dự kiến, phiên giao dịch này sẽ có sự tham gia của  khoảng 80 doanh nghiệp với hàng nghìn vị trí tuyển dụng, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn 6 địa phương và các tỉnh lân cận. Phiên giao dịch cũng tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp được tiếp cận thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.


P.H.