Ngoài ra, có 65% số DN tham gia khảo sát cảm thấy lạc quan về môi trường đầu tư, 10% chưa cảm thấy lạc quan. Hơn 50% DN tham gia khảo sát có xu hướng tuyển dụng thêm nguồn nhân lực trong thời gian, 38% sẽ duy trì số lượng nhân viên hiện tại. 15% DN có ý định tái cấu trúc hoặc giảm số lượng nhân viên, nhưng đây chỉ là ý định nên không chắc có thể thành hiện thực. 

Từ những kết quả tích cực này, có tới 50% DN có nguyện vọng đầu tư thêm vào Việt Nam, 36% DN muốn duy trì như hiện tại nên chỉ có 5% DN có xu hướng giảm đầu tư. 

Theo đánh giá của ông Gellert Horvath, đồng Chủ tịch Eurocham, những dấu hiệu tích cực cho triển vọng thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của DN châu Âu tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Eurocham còn giới thiệu về Sách Xanh nói về các DN có đóng góp cho phát triển xanh với các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, tái chế rác thải, xây dựng xanh, thành phố thông minh mà các hoạt động kinh doanh xanh.

L.Hiệp