Trong đó, triển khai tại cảng hàng không tại Cục Hải quan Hà Nội với 3 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không; tại cảng biển, kho, bãi, triển khai 251 doanh nghiệp ở trên 30 cục hải quan với 77 chi cục; tại kho ngoại quan đã triển khai 160 doanh nghiệp của hơn 22 cục hải quan với 56 chi cục trên toàn quốc. Liên quan đến công tác hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử.

Năm 2019, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 42 trong đó có 29 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.Số thuế thu được từ phương thức điện tử là 338.688 tỷ đồng chiếm gần 97% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan. Đáng chú ý, cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan đã triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

Như vậy, doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu là: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình DN nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế điện tử qua ngân hàng đạt gần 100%.

Phan Đức