Đây là 3 đơn vị bị Thanh tra Bộ LĐ - TBXH xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong tháng 1-2019. Theo Bộ LĐ - TBXH, các sai phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động thường là hợp đồng không ghi rõ các khoản tiền mà người lao động phải trả.

Việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết doanh nghiệp chưa đảm bảo thời lượng số tiết và nội dung chương trình đào tạo. Doanh nghiệp không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện hợp đồng.

P.H