Sàn giao dịch nhằm giúp người lao động nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, thanh niên, sinh viên, đặc biệt là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước có cơ hội tìm kiếm việc làm, sớm tham gia vào thị trường lao động. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của DN, nhất là các DN có vốn đầu tư của Hàn Quốc.

Với kênh trực tuyến, người lao động có thể truy cập mạng và khai thác thông tin tuyển dụng của DN thông qua Cổng thông tin việc làm Quốc gia là vieclamvietnam.gov.vn và Cổng thông tin việc làm TP Hồ Chí Minh là vieclamhcm.net. 

Người lao động có thể trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) gặp gỡ nhà tuyển dụng.

Đây là sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (theo chương trình EPS) về nước, do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh (Sở LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) tổ chức lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.

Phạm Huy Hoàng