Tại đây, Bộ KH&ĐT đã công bố iStart – Dự án thí điểm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. iStart là chương trình tăng tốc DN, dựa trên nền tảng hệ sinh thái của iBosses, do Bộ KH&ĐT cùng iBosses Việt Nam phối hợp thực hiện. Mục đích của chương trình là chuyên nghiệp hóa các DNNVV, các start-up hoạt động hiệu quả trong kỷ nguyên số, đồng thời giúp kết nối đầu tư trong nước và quốc tế. Đến với iStart, các DN sẽ trải qua 4 vòng tuyển chọn.

Tại vòng một (Tiếp nhận và thẩm định), 1.000 đại diện DN sẽ được chọn lọc để tham gia training camp diễn ra trong vòng 2 ngày tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động đào tạo, hội đồng thẩm định sẽ chọn ra 100 DN phù hợp nhất để tiếp tục tham gia chương trình.

Tại vòng hai (Thiết lập và giám sát), i-Start sẽ tiến hành thẩm định và chọn ra 40 DN bước vào vòng tiếp theo. Trong vòng bốn (Kết nối đầu tư), các DN sẽ tham gia một hoạt động có tên gọi I-start Pitching day và thực hiện các bài thuyết trình giới thiệu về mình trước các nhà đầu tư.

Dựa trên phần trình bày và các bản báo cáo về DN và lãnh đạo, hội đồng nhà đầu tư sẽ chọn ra 25 DN xuất sắc nhất để chuyên nghiệp hóa, kết nối đầu tư và phát triển ra thị trường quốc tế.

Trân Trân