Theo một thông tư liên tịch, được ký kết giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải Liên bang đã ban hành vào đầu năm 2015, có hiệu lực 15 ngày sau đó thì nghiêm cấm bất cứ cá nhân nào được cơ quan y tế chẩn đoán bị rối loạn nhân cách, bao gồm cả những người đã và đang muốn chuyển đổi giới tính không được ngồi sau tay lái, bởi hình ảnh thái quá của họ đã vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống.

Ngoài ra, nếu những người này chưa có giấy phép lái xe cũng bị cấm thi lấy bằng lái.

Q.Phú (theo BBC)