Vì, báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Sô-đa do Bộ TN&MT duyệt nên BQL Khu kinh tế mở Chu Lai không có chức năng thanh, kiểm tra môi trường. 

Đầu tháng 11-2015, qua kiểm tra, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai đã yêu cầu Công ty Sô-đa chấm dứt ngay tình trạng xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép ra môi trường. Tuy nhiên, mới đây, kết quả phân tích mẫu nước thải và nước mưa chảy tràn từ công ty này ra môi trường cho thấy, một số thông số như độ pH, TSS, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, Natri vượt quy chuẩn cho phép… 

Trong khi chờ kết quả thanh, kiểm tra của Bộ TN&MT, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai yêu cầu Công ty Sô-đa chấm dứt tình trạng xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép ra môi trường.

Trước đó, Báo CAND đã thông tin, ngày 14-11-2015, hơn 300 người dân của 2 thôn Đại Phú và Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp tập trung về Nhà văn hóa thôn Đại Phú, để đối thoại với đại diện Công ty Sô-đa về việc doanh nghiệp này gây ô nhiễm môi trường. Người dân cho rằng, thời gian qua, Công ty Sô-đa đã làm ô nhiễm nguồn nước khiến cá, tôm, cua chết... gây thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình họ.

N.Thi