Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc; đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế; việc thực hiện kết quả trúng thầu từ 2013-2017 tại Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và các đơn vị Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, BVĐK Hội An; Trung tâm Y tế các huyện Duy Xuyên, Phước Sơn, Nam Giang, xác định vẫn còn một số mặt hạn chế, vi phạm quy định về đấu thầu và cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Các nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, vaccine, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị nêu trên chưa thực hiện nghĩa vụ thuế VAT vãng lai tại địa phương nơi cung ứng bán hàng theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng số tiền sai phạm gần 10,6 tỷ đồng do truy thu thuế VAT vãng lai đối với các đơn vị bán thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế… Trách nhiệm các sai phạm này thuộc về Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nêu trên và các công ty cung ứng thuốc.

Từ kết luận của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ đã để xảy ra sai phạm trong công tác đấu thầu thuốc.

Ngoài ra, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam và các tập thể, cá nhân có liên quan, Hội đồng đấu thầu thuốc và vật tư y tế từ năm 2013-2017 về các sai sót, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc; đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế.

Bên cạnh, yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thu hồi số tiền thuế VAT vãng lai gần 10,6 tỷ đồng đã phát hiện qua thanh tra đối với các đơn vị chưa chấp hành nghĩa vụ thuế GTGT vãng lai về cung ứng thuốc; vật tư, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

N.Thi