Liên quan đến những sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 8 (Công ty DVCIQ.8) mà báo CAND đã có 3 bài phản ánh, cuối tháng 12-2017, UBND TP Hồ Chí Minh có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, chỉ đạo xử lý các cá nhân liên quan ở Công ty DVCIQ.8.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty DVCIQ.8 khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân quản lý, cán bộ liên quan đến các sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đồng thời ban hành quy chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, thực hiện quy hoạch đối với các chức danh được phân cấp quản lý. 

Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản, tích cực xử lý các khoản công nợ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ phải thu. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định đối với 7 cơ sở nhà đất được UBND TP Hồ Chí Minh giao làm tài sản cố định... Nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố hơn 8,7 tỷ đồng…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, thủ tục cấp phép xây dựng dự án Trương Đình Hội 2, dự án Trương Đình Hội 3, dự án Chung cư số 314, Âu Dương Lân và dự án Chung cư An Sinh. Đề xuất UBND quận 8 phối hợp cùng các sở, ngành đánh giá lại năng lực thực hiện dự án của các đơn vị hợp tác, có biện pháp xử lý tiến độ thực hiện dự án, kể cả biện pháp thu hồi…

Đề nghị Chủ tịch UBND quận 8, chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm trách nhiệm tập thể Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, giám đốc, các phó giám đốc Công ty DVCIQ.8 liên quan; Chủ tịch UBND các phường; tập thể, cá nhân các phòng ban thuộc quyền quản lý liên quan đến thiếu sót, sai phạm theo nội dung kết luận của Thanh tra. Tùy theo mức độ sai phạm, xem xét xử lý trách nhiệm phù hợp theo phân cấp quản lý cán bộ.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND quận 8 trong thời kỳ có liên quan về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên không đúng quy định đối với ông Nguyễn Văn Tốt, ông Hồ Xuân Thảo, bà Phạm Thị Hồng Liên và việc thiếu kiểm tra xử lý những sai phạm liên quan đến việc quản lý chung cư An Sương, Tân Mỹ và sửa chữa văn phòng Công ty DVCIQ.8.

Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Công ty DVCIQ.8 hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về tiền sử dụng đất đối với khu đất tại dự án Trương Đình Hội 2 và giải quyết dứt điểm khoản chi vượt hơn 3 tỷ đồng liên quan đến chi phí quản lý nhà chung cư.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thanh tra TP và UBND quận 8 tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ pháp lý dự án Trương Đình Hội 2; dự án 314, đường Âu Dương Lân và đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Giao Thanh tra TP trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận thông báo phải tập trung làm rõ việc chuyển đổi chức năng từ chung cư tái định cư sang nền đất thương mại. Việc xử lý số tiền bán 78 nền, làm rõ lúc bán có phù hợp với giá thị trường hay không và vì sao không tổ chức đấu giá?...

M.Hải