Liên quan đến những sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 8 (Công ty DVCIQ.8) mà báo CAND đã có 3 bài phản ánh, cuối tháng 12-2017, UBND TP Hồ Chí Minh có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, chỉ đạo xử lý các cá nhân liên quan ở Công ty DVCIQ.8.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty DVCIQ.8 khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân quản lý, cán bộ liên quan đến các sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đồng thời ban hành quy chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, thực hiện quy hoạch đối với các chức danh được phân cấp quản lý. 

Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản, tích cực xử lý các khoản công nợ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ phải thu. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định đối với 7 cơ sở nhà đất được UBND TP Hồ Chí Minh giao làm tài sản cố định... Nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố hơn 8,7 tỷ đồng…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, thủ tục cấp phép xây dựng dự án Trương Đình Hội 2, dự án Trương Đình Hội 3, dự án Chung cư số 314, Âu Dương Lân và dự án Chung cư An Sinh. Đề xuất UBND quận 8 phối hợp cùng các sở, ngành đánh giá lại năng lực thực hiện dự án của các đơn vị hợp tác, có biện pháp xử lý tiến độ thực hiện dự án, kể cả biện pháp thu hồi…

Đề nghị Chủ tịch UBND quận 8, chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm trách nhi