Theo công văn, sau khi xem xét kết luận thanh tra và theo phản ánh của dư luận thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chánh thanh tra tỉnh tổ chức rà soát lại những nội dung tại kết luận thanh tra nêu trên. 

Đó là đối chiếu quy định của pháp luật, các văn bản chủ trương, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh để làm rõ thêm những nội dung chưa được diễn đạt rõ ràng và những vấn đề dư luận quan tâm; tránh suy diễn không đúng bản chất sự việc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến ANTT của tỉnh; nhất là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu rà soát lại vụ việc.

Qua đó nhằm đảm bảo kết luận thanh tra được khách quan, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu lực và tính khả thi; báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018 để xem xét quyết định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận 05/KL-TT của Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố đã gây phản ứng trái chiều từ một số đối tượng bị thanh tra và dư luận. Hai điểm trong kết luận này bị đặt vấn đề không ổn là việc chọn kỳ thanh tra 2014 - 2016 và việc Thanh tra cho rằng nếu dân không chịu lấy lại tiền sử dụng đất theo mức đã thực nộp mà đòi lấy theo thời giá thì 16 cán bộ phải chịu trách nhiệm cá nhân số tiền 5,5 tỷ đồng.

Đ.Văn