Ngày 22/7, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Công ty 6666 nghiêm túc chấp hành, dừng các hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi thải tại khu vực thôn Bồng Miêu. 

Trường hợp công ty này cố tình không chấp hành, UBND huyện Phú Ninh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh Quảng Nam để thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, tiến hành xử lý các vi phạm của Công ty 6666 theo đúng thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xử lý; chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chế biến quặng đuôi thải trái phép tại khu vực thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Ngọc Thi