“Kết quả xác minh bước đầu cho thấy nguồn nước sông Cái Lớn và các kênh nhánh bị ô nhiễm hữu cơ bởi các nguồn thải dọc sông Cái Lớn. Trong đó, nguyên nhân chính là từ hoạt động xả thải của nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía, đường, cồn Long Mỹ Phát” – thông cáo nêu rõ. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xem xét các hành vi vi phạm của công ty để xử lý nghiêm theo quy định. 

Ngoài ra, chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT để thanh tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy thuộc công ty này.

 Về các thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước mặt, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo UBND thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ thống kê toàn diện thiệt hại. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để xác định thiệt hại và có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở sông Cái Lớn và các tuyến kênh nội đồng.

Như Báo CAND đã thông tin, từ ngày 22-3 đến 2-5, sông Cái Lớn và các kênh nhánh đã xảy ra 4 đợt ô nhiễm môi trường nước mặt (ô nhiễm hữu cơ làm nước có màu đen và phát sinh mùi hôi). Ô nhiễm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân tại khu vực. 

Trần Lĩnh