Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ UBND (QĐ22) về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) thuộc Sở Y tế, trong đó có tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN&PTNT. 

Sau đó, Bộ NN&PTNT có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ việc sắp xếp, tổ chức lại theo QĐ22 không phù hợp với một số quy định hiện hành; đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng QĐ22 để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. 

Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Cà Mau lại ban hành QĐ 28/2020/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sau khi nhận được QĐ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ký văn bản tiếp tục đề nghị tỉnh Cà Mau dừng thực hiện việc giao nhiệm vụ ngành NN sang Sở Y tế. 

Bộ NN&PTNT cho rằng, QĐ28 là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành, do vậy phải tuân thủ trình tự thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định. Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Việc phân công các nhiệm vụ của ngành NN sang Y tế tại Cà Mau ảnh hưởng tới việc chỉ đạo chung của Bộ NN&PTNT đối với toàn ngành NN trên cả nước. Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau nói rõ cần lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Trường hợp UBND tỉnh Cà Mau thí điểm mô hình phân công các nhiệm vụ của ngành NN sang Sở Y tế thì phải xây dựng đề án xin ý kiến của Chính phủ”. 

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cho rằng, mặc dù căn cứ vào Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật ATTP, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ, Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT… nhưng nội dung của QĐ28 lại trái với các văn bản này. 

Đặc biệt là đưa những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành NN sang Sở Y tế quản lý, như: Cơ sở thu gom, sơ chế sản phẩm từ gia súc, gia cầm (trừ cơ sở nhỏ lẻ do Sở NN&PTNT quản lý), cơ sở chế biến nông lâm thủy sản… Việc phân công phân cấp tại QĐ28 không chỉ chia nhỏ đối tượng quản lý mà còn cắt khúc chuỗi sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, gây khó khăn cho ngành NN&PTNT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. 

Ngoài ra, nội dung QĐ28 cũng đưa ra các khái niệm không có trong các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư nêu trên, không đúng với thực tế, gây khó hiểu cho người đọc, không đúng với văn phong, cách dùng từ của một văn bản quy phạm pháp luật như: “cơ sở thực phẩm”, “cơ sở sơ chế nhỏ lẻ gia súc gia cầm”, “kho lạnh bảo quản động vật”, “cơ sở sơ chế động vật”…

Do vậy, một lần nữa, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau dừng thực hiện việc phân công các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sang Sở Y tế tại QĐ28 nêu trên, tổ chức tham vấn với các bộ, ngành và xin ý kiến Chính phủ trước khi thực hiện. Liên quan vấn đề này, mới đây, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở NN&PTNT, các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung văn bản của Bộ NN&PTNT.

Đức Văn