Trước phản ứng của các CTV dân số tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế Lâm Đồng đã lên tiếng về vấn đề này. Theo ông Hoàng Văn Lợi, Phó phòng Kế hoạch tài chính – Sở Y tế Lâm Đồng, dự toán công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017-2018 Trung ương không còn khoản chi thù lao cho CTV dân số nữa mà chuyển sang cho ngân sách địa phương chi trả.

Đối với công tác dân số, năm 2017 Trung ương cấp ngân sách cho Lâm Đồng hai lần. Lần thứ nhất là hơn 3 tỷ đồng nhằm phân bổ trả nợ cho 6 tháng cuối năm 2016, trong đó có 1,5 tỷ đồng chi trả phụ cấp cho CTV dân số năm 2016 và đã trả đầy đủ cho khoảng 2.500 CTV. Lần thứ 2 tỉnh Lâm Đồng được cấp cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Y tế - Dân số là trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lần này Trung ương đã cắt tiền thù lao cho CTV dân số, kể từ năm 2017.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: “CTV dân số thắc mắc mới chỉ nhận được 90.000 đồng/tháng thay vì 100.000 đồng/tháng như những năm trước là có cơ sở, vì trong quá trình triển khai chúng tôi chưa giải thích cho cán bộ, CTV ở cấp huyện, các xã rõ thông tin nên đã gây hiểu nhầm”. 

Ông Thắng cũng cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc chi trả tiền cho CTV dân số, tránh tình trạng chi trả thiếu, chi sai đối tượng.

Khắc Lịch