Trên cơ sở tờ trình của Sở Tài chính Lâm Đồng, ngày 30-10-2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản 7307/UBND-TC, chỉ đạo thu lại số tiền đã chi sai, với mức thu ấn định là 2 triệu đồng/tháng/người cho tới khi thu đủ số tiền đã nhận sai quy định. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều người lao động hiện mỗi tháng có thu nhập chỉ khoảng 2,6 triệu đồng.

Quy định này của UBND tỉnh Lâm Đồng đã đẩy nhiều người lao động vào cảnh khó khăn, không ít người đã làm đơn xin nghỉ việc để “xù nợ”. 

Ngày 6-12, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã xem xét lại quy định thu hồi mỗi người lao động 2 triệu đồng/tháng cho tới khi trả đủ số tiền phụ cấp công vụ nhận sai quy định đã ban hành tại văn bản 7307/UBND-TC ngày 30-10-2017.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, căn cứ kết quả tự kiểm tra, rà soát việc chi sai chế độ phụ cấp công vụ thực hiện phân loại theo 3 nhóm.

Nhóm không còn công tác tại cơ quan, chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân hoặc do hết tuổi lao động; nhóm có điều kiện và nguyện vọng trả hết 1 lần số tiền phụ cấp công vụ đã được hưởng sai trước đó; nhóm có thu nhập hàng tháng thấp và điều kiện khó khăn, đề nghị được nộp trả số tiền phụ cấp công vụ mức trích tối thiểu 30% tiền lương được nhận hàng tháng.

Trên cơ sở báo cáo do các UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo đề xuất giải pháp xử lý cụ thể theo từng nhóm đối tượng trước ngày 20-12-2017.

Khắc Lịch