Công văn số 2294/VPUBND-KGVX được ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh An Giang kí ký ngày 15-5. Theo nội dung công văn, UBND tỉnh An Giang và phía Công ty MGA Việt Nam đều thừa nhận còn những tồn tại mà Báo CAND đã phản ánh và đưa ra hướng xử lý, chấn chỉnh. 

Cụ thể, công văn nêu rõ: “Sau khi Báo CAND và các cơ quan báo chí khác có bài viết phản ánh những sai phạm, tồn tại của Công ty MGA Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình - quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, UBND TP Châu Đốc và các đơn vị có liên quan”.

Khu du lịch có nhiều sai phạm, tồn tại do Công ty MGA Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo công văn, Công ty MGA Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên được UBND tỉnh An Giang cấp chủ trương đầu tư dự án về du lịch trên địa bàn TP Châu Đốc. Do dự án có quy mô, vốn đầu tư lớn, Công ty MGA Việt Nam nôn nóng nên trong quá trình triển khai đã xảy ra một số tồn tại mà các cơ quan báo chí đã nêu. Đối với những sai sót như xây dựng tượng bà Chúa Xứ không phép, tự ý đặt 12 thùng công đức… là không phù hợp, doanh nghiệp đã tiến hành khắc phục. 

“Qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn và phản ánh của Báo CAND, UBND tỉnh An Giang nhận thấy, Công ty MGA Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án như: một vài hạng mục công trình chưa được cấp phép xây dựng, chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt… UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Xây dựng thanh tra dự án đầu tư, yêu cầu tạm dừng thi công và xử lý theo quy định đối với các hành vi sai phạm trong hoạt động xây dựng của dự án” - công văn nhấn mạnh

Người phát ngôn UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, phía Công ty MGA Việt Nam khẳng định với các ngành chức năng tỉnh An Giang, sẽ đổi tên Khu du lịch văn hoá tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam thành Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng trong thời gian tới. 

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải hướng dẫn và Công ty MGA Việt Nam tuân thủ triển khai dự án đúng quy định của pháp luật; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án của khu vực ga đi và ga đến, thủ tục đất đai và cấp phép xây dựng một vài hạng mục còn thiếu, đấu nối thoát nước. 

Công ty MGA Việt Nam sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đối với các đền, miếu thờ tự và các tượng phật, Công ty MGA Việt Nam phải xin ý kiến cơ quan chuyên môn là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện.

Trần Lĩnh