“Hiện vẫn chưa xem xét đến chuyện ban hành văn bản khác hay không. Dư luận phản ứng nên tỉnh thu hồi để bàn tiếp” - ông Thánh nói cho biết quy chế phát ngôn ban hành hôm 29-9, có một số nội dung diễn đạt, thể hiện chưa đầy đủ ý, chưa rõ nghĩa.

Quyết định thu hồi văn bản hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí trước đó. 

Trước đó, ngày 29-9, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh được cho là hạn chế quyền tác nghiệp của nhà báo. 

Tại khoản 3, điều 9 của quy chế này có nội dung: “Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”. 

Trong khi đó, Điều 40 của Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) quy định: “Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu”.

Như vậy, nội dung của khoản 3, điều 9, quy chế phát ngôn báo chí của UBND tỉnh Cà Mau đã không đúng với Luật Báo chí năm 2016. Quy chế này do Sở TT&TT tỉnh Cà Mau tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành nhưng đã vấp phải dư luận mạnh mẽ khi mới ban hành.

H.Hoàng