Theo ông Nguyễn Văn Bảy, thường trú tại tổ 43, khu 4, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết trước năm 1997, gia đình ông có thành lập cơ sở sửa chữa ôtô theo mô hình hộ cá thể, sau đó chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cơ khí và sửa chữa ôtô Bảy Long.

Sau 13 năm xây dựng nhà ở và xưởng sửa chữa ôtô, từ năm 2002 đến tháng 6-2015, UBND phường Hà Khẩu lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bảy tại vị trí thửa đất số 76 về hành vi lấn chiếm diện tích hơn 778m² đất từ năm 1998 và tổ chức thi công xây dựng công trình nhà tạm, nhà xưởng trên đất không được phép xây dựng. 

Ngay sau đó UBND TP Hạ Long ra Quyết định số 540/QĐ-KPHQ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Bảy phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm, trả lại diện tích đất đã chiếm hơn 778m², như hiện trạng ban đầu.

Sau khi Chủ tịch UBND TP Hạ Long ra quyết định cưỡng chế, ngày 14-12-2015, UBND phường Hà Khẩu đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất và bàn giao thửa đất cho Ban cán sự khu phố trông nom, quản lý trong khi chờ UBND thành phố lập quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa tại đây.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của TP Hạ Long, ông Bảy tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Đến ngày 4-1-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND, không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP Hạ Long. 

Đồng thời hủy bỏ Quyết định số 540/QĐ-KPHQ ngày 29-6-2015 của Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long “Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả” và Quyết định số 602/QĐCC-UBND ngày 17-7-2015 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long “Cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với gia đình ông Nguyễn Văn Bảy” vì áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm hành chính không đúng quy định.

Quyết định số 05 của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Phải bồi thường diện tích đất nêu trên cho ông Bảy nếu UBND TP Hạ Long thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa. Trường hợp không thực hiện đầu tư Nhà văn hóa thì hướng dẫn ông Bảy làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và nguyện vọng của gia đình ông Bảy. 

Đồng thời bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất, thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do phải chấp hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Bảy. 

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo TP Hạ Long tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan, sau đó báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 5 tháng từ sau Quyết định số 05/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực nhưng ông Nguyễn Văn Bảy vẫn chưa nhận được trả lời về hướng dẫn giải quyết, kết quả thi hành quyết định từ TP Hạ Long. 

Ông Bảy đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND TP Hạ Long khẩn trương thi hành Quyết định, đồng thời mong muốn được ngân hàng tạo điều kiện khoanh số nợ cho đến khi được bồi thường theo quyết định của UBND tỉnh.

Văn Huy