Theo ông Trung, Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ ra 3 nội dung sai phạm, buộc phải thu hồi trên 13,4 tỷ đồng. Gồm sai phạm do chủ đầu tư (Sở Xây dựng Lâm Đồng), chưa điều chỉnh phụ cấp nhân công (gần 2,2 tỷ đồng); Áp dụng định mức khối lượng theo chiều cao tầng không đúng (hơn 1,66 tỷ đồng); Tính bù giá vật liệu (khối B1 trên 4,44 tỷ đồng, khối B3 hơn 2,53 tỷ đồng), điều chỉnh tăng giá thiết bị thang máy (trên 2,57 tỷ đồng) không đúng quy định của hợp đồng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Trung cho rằng, trong 3 nội dung kết luận sai phạm tại gói thầu 09, Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt, Sở Xây dựng Lâm Đồng chỉ thống nhất đồng ý với kết luận của nội dung chủ đầu tư điều chỉnh phụ cấp nhân công (vượt quá quy định) mà chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Một trong hai toà nhà Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt

Riêng hai nội dung còn lại, theo ông Trung, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn cá biệt của Bộ Xây dựng. “Riêng hai nội dung sau, sở Xây dựng thấy rằng chủ đầu tư đã áp dụng đúng, nhà thầu thi công đã thực hiện đúng, mà Thanh tra thì nói là sai!..”, ông Lê Quang Trung nói. Ông Trung cho biết, mặc dùng không đồng tình với hai nội dung trên của Thanh tra Chính phủ nhưng nhiệm vụ của sở là phải thực hiện kết luận thanh tra.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tới nay đơn vị đã nhiều lần có văn bản yêu cầu đơn vị thi công là Công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) trả lại hơn 13,4 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, CC1 cho rằng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật và UBND tỉnh Lâm Đồng nên không có cơ sở để trả lại số tiền nêu trên. Sở Xây dựng Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thanh tra Chính phủ có biện pháp xử lý đối với CC1.

Như vậy, hơn 13,4 tỷ đồng sai phạm ở gói thầu 09, Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt đang có nguy cơ mất trắng do các bên cù cưa, đỗ lỗi cho nhau không chịu thực hiện.

Khắc Lịch