Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong vụ lúa Hè-Thu, Thu-Đông 2015 có 16.316 hộ dân bị ảnh hưởng (tổng diện tích thiệt hại 29.700 ha); vụ Đông-Xuân 2015–2016 có 31.215 hộ ảnh hưởng, (diện tích thiệt hại trên 56.000ha). UBND tỉnh Kiên Giang ứng ngân sách hỗ trợ cho 47.513 hộ dân với tổng số tiền trên 463 tỷ đồng, nhằm giúp người dân ổn định kinh tế và có nguồn vốn tái sản xuất. 

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, ngành chức năng phát hiện nhiều địa phương sai phạm, như lập danh sách khống, kê khai không đúng diện tích, bỏ sót người dân, thu nhiều loại phí khi người dân đến nhận tiền hỗ trợ hạn mặn…

Người dân trồng lúa tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nặng nề 

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thành lập Đoàn thanh tra, để thực hiện công tác rà soát, kiểm tra trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ giống, phân bón… cho người dân bị thiệt hại do thiên tai trên 12 huyện, thành phố của tỉnh này. 

Theo kết luận số 01/KL-UBND, ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang cho thấy, có hơn 23.000 hồ sơ (chiếm trên 50% hồ sơ) có sai sót như tẩy xóa diện tích, mức thiệt hại, thiếu đơn xin hỗ trợ, biên bản thẩm định, biên bản họp dân… Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, Đoàn công tác còn phát hiện trên 4.600 hộ dân bị bỏ xót, không được hỗ trợ, với tổng diện tích trên 7.000ha, kinh phí cần hỗ trợ trên 39 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, phòng chức năng của huyện thẩm định không chính xác trước khi đề xuất với UBND tỉnh công bố thiên tai và quyết định dự toán kinh phí dẫn đến thừa số tiền hỗ trợ hơn 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tại nhiều xã, cấp phát sai quy định trên 4,4 tỷ đồng (đã thu hồi trên 3,1 tỷ đồng). 

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đề nghị các huyện, xã thu hồi nộp lại ngân sách trên 14 tỷ đồng. Giao Chủ tịch UBND các huyện có thiếu sót, sai phạm tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lí kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức liên quan như trong báo cáo của đoàn thanh tra gửi cho từng huyện. Đồng thời, chỉ đạo các xã hoàn trả lại hàng trăm triệu đồng từ việc các xã vận động các loại quỹ từ người dân không đúng quy định.

Trần Lĩnh