Theo đó, giao cho Giám đốc TTĐHCTCNN tổ chức rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân trong việc thẩm định và phê duyệt sai, làm tăng dự toán gói thầu 4a, 6a thuộc Dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.

Đồng thời thẩm định và phê duyệt lại dự toán giai đoạn 1 gói thầu 4a, 6a, 8, 9,10 cũng thuộc dự án này; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố số tiền gần 1,5 tỷ đồng, gồm khoản chi vượt gần 850 triệu đồng trong chi phí quản lý dự án của Dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn (Nam Rạch Tra) và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 650 triệu đồng đối với các hoạt động lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công dự án.

Yêu cầu Sở Công Thương rút kinh nghiệm trong việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu Xây lắp điện 1 và 2 tại dự án nói trên. Giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, có văn bản đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện khẩn trương cung cấp hồ sơ bồi thường tại các dự án có sử dụng vốn ngân sách để có cơ sở lập thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định.

M.Hải