Theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của TP Hà Nội ngày 21-7-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của UBND TP Hà Nội, đối với việc sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi để xe phải tuân thủ các quy định sau: Xe đạp, xe máy phải xếp thành hàng (chỉ sắp xếp một hàng), quay đầu xe vào trong, cách tường phía giáp nhà dân hoặc công trình trên vỉa hè 0,2m; trường hợp đặc thù thực hiện theo phương án khác thì phải được Liên ngành Sở Giao thông vận tải – Công an TP Hà Nội chấp thuận... 

Quy định trên có hiệu lực nhằm chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ trên vỉa hè, nhưng qua thực tiễn cho thấy, cùng với những mặt tích cực là một số bất cập nảy sinh cần sớm giải quyết một cách kịp thời. 

Điển hình trên nhiều vỉa hè tuyến phố, do số xe máy, xe đạp dựng thành một hàng theo chiều tiếp giáp với nhà dân, trong khi phía mép gần lòng đường lại xuất hiện những cây cổ thụ có đường kính bằng cả một người ôm, những tủ cáp – điện, nên người đi bộ phải đi dích dắc, thậm chí còn phải tràn xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

TS Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội cho rằng, do lịch sử để lại, tình trạng vỉa hè bị cây to, cây cổ thụ (có cây có đường kính 1-2m) choán một phần không nhỏ diện tích vỉa hè đang xuất hiện khá phổ biến trên các tuyến phố ở Hà Nội. 

Cùng với số cây này còn có sự “góp mặt” của các tủ cáp – điện ngầm khiến người đi bộ phải đi theo kiểu dích dắc, thậm chí còn đi xuống lòng đường trong tình thế bắt buộc. 

Do vậy, để chấn chỉnh những bất cập trên, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người đi bộ, các cơ quan chức năng của thành phố cần sớm nghiên cứu, xem xét các yếu tố: hạ tầng - đường ống kỹ thuật, hệ thống cây xanh đã được trồng trên vỉa hè v.v.. từ đó, tùy từng vị trí và đặc thù các tuyến phố, đưa ra quy định để xe máy, xe đạp trên vỉa hè cho phù hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo điện tử CAND ghi lại được:

Trần Huy