Bao gồm diện tích để sản xuất gạch và một phần diện tích để canh tác.  Tuy nhiên quá trình giao đất UBND xã Tam Kỳ đã không lập hợp đồng mà chỉ lập biên bản. Đáng chú ý trong biên bản giao đất không thể hiện ngày, tháng kết thúc thời gian giao. Trong thời gian sử dụng đất, cán bộ xã Tam Kỳ đứng ra nhận tiền thầu khoán, đồng thời tự đứng ra… ký nhận thay người dân.

Tiếp đó đến năm 2016, sau khi thu hồi một phần diện tích đất của ông Vinh do vi phạm hợp đồng, UBND Tam Kỳ lại đứng ra ký hợp đồng đấu thầu với môt người khác là ông Phạm Văn Thọ, trong khi chưa được cấp phép của UBND tỉnh. Sau khi tiến hành thanh tra, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đã kiến nghị biện pháp xử lý đối với lãnh đạo và cán bộ xã Tam Kỳ.

Cụ thể Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ phải có hình thức kiểm điểm đối với ông Đặng Xuân Hồng, Chủ tịch UBND xã giai đoạn 2000 - 2005 cùng ông Nguyễn Văn Bảo, nguyên cán bộ địa chính xã, trong việc giao đất không đúng thẩm quyền, không có hợp đồng thuê đất, biên bản bàn giao đất không thể hiện thời hạn giao đất.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ phải ra Quyết định hủy bỏ các Quyết định thu hồi đất, hủy bỏ hợp đồng đấu thầu đất, do Chủ tịch UBND xã ban hành thu hồi sai thẩm quyền, dẫn đến việc giao thầu lại chưa hợp pháp. 

Đối với ông Hoàng Trung Nghĩa, đương nhiệm Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy có hình thức xử lý phù hợp trong việc ban hành Quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND huyện Kim Thành cũng yêu cầu UBND xã Tam Kỳ phải rà soát lại toàn bộ các hợp đồng khoán thầu đã ký giữa UBND xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và có hướng dẫn, giải pháp thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

V.Huy