Theo Kết luận số 286/KL-UBND ngày 21-4-2017 do Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài Nguyễn Văn Hiến ký về nội dung giải quyết đơn tố cáo của công dân xã An Thịnh đã xác định, thôn Thanh Lâm (xã An Thịnh) đang thực hiện đấu thầu 32.883m2 đất canh tác tại xứ Đồng Cao Hà cho 13 hộ, thời gian đấu thầu là 5 năm, từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2020, thu tiền một lần 400.000 đồng một sào cho cả thời gian đấu thầu 5 năm.

Ngoài ra, xã viên phải đóng dịch vụ hàng vụ theo mức thu của thôn An Trụ mà Ban Quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Thanh Lâm đã hợp đồng là trái quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trách nhiệm thuộc về UBND xã An Thịnh và lãnh đạo thôn Thanh Lâm, trong đó trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã An Thịnh, cán bộ địa chính-xây dựng xã An Thịnh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thanh Lâm và Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Thanh Lâm thời kỳ ký kết các hợp đồng trái quy định trên.

Khu chợ UBND xã An Thịnh xây dựng trái phép trên địa bàn thôn An Trụ.

Trước đó, trên địa bàn xã An Thịnh có 314 thửa đất với diện tích 52.779m2 đất tại 6 thôn: Cường Tráng, Thanh Hà, An Phú, An Trụ, Lôi Châu và Cáp Thuỷ đã được bán trái quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Nguyên nhân là do lãnh đạo các thôn tự bán khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép để lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cũng theo Kết luận số 286, năm 2013, toàn xã An Thịnh triển khai làm hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa nên ông Trần Viết Lân, thời điểm là Trưởng thôn An Trụ đã giả mạo chữ ký hồ sơ dồn điền đổi thửa đất thôn An Trụ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án không đúng thực tế.

Sai phạm của ông Lân thể hiện qua việc tự ý ký vào phương án dồn điền đổi thửa thay ông ông Nguyễn Tăng Hà (người lập phương án dồn điền đổi thửa thôn An Trụ) để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được sự đồng ý của cơ quan thẩm quyền, thôn An Trụ đã thực hiện dồn điền đổi thửa ở các xứ đồng với diện tích 148,14ha, còn lại 12,28ha không thực hiện mà lấy nguyên diện tích, định suất của các hộ sử dụng đất trước đó để lập phương án dồn điền đổi thửa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ không đúng thực tế, dẫn đến diện tích được UBND huyện Lương Tài phê duyệt tăng so với diện tích thực tế thôn An Trụ thực hiện là 12,28ha (nhận tăng số tiền gần 43 triệu đồng).

Không chỉ vi phạm trong công tác dồn điền đổi thửa, ông Trần Viết Lân và ông Nguyễn Huy Hanh, thời điểm đó là Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn An Trụ đã chi sai số tiền 57 triệu đồng.

Đây là kinh phí của thôn An Trụ và Hợp tác xã đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của huyện Lương Tài. Trước khi chi tiền sai quy định, hai ông này đã báo cáo trước hội nghị Chi bộ, hội nghị họp xã viên Hợp tác xã và hội nghị họp dân nhưng còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận.

Hiện tại, ông Lân và ông Hanh không cung cấp được văn bản, nghị quyết, biên bản nào về việc đồng ý sử dụng kinh phí của thôn An Trụ và Hợp tác xã. Kết luận xác định, trách nhiệm thuộc về Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Trụ và Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn An Trụ.

Quá trình thanh tra còn xác định, UBND xã An Thịnh đã chỉ đạo thôn An Trụ thanh lý hợp đồng đấu thầu trái thầm quyền đối với 4 lô đất khu Nền Đình và 1.000m2 ao nhà trẻ.

Sau khi thực hiện trái quy định, thôn An Trụ đã chi tiêu số tiền này vào các mục đích khác nhau nên không có tiền trả lại cho các hộ nhận thầu nên hiện nay, các hộ nhận thầu vẫn đang sử dụng nền các thửa đất trên.

Năm 2009, UBND xã An Thịnh thu 2 triệu đồng một suất để làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đến nay đã cấp sổ đỏ cho 236/314 thửa đất theo 64 hộ dân theo Nghị định số 198/NĐ-CP của Chính phủ. Còn lại 78 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

Kết luận xác định, ông Lân và ông Hanh có trách nhiệm thu hồi số tiền gần 56 triệu đồng để trả lại thôn An Trụ và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn An Trụ vì hai ông này đã sử dụng kinh phí trái quy định; thu hồi về tài khoản tạm giữ của huyện Lương Tài gần 420 triệu đồng do lập hồ sơ, phương án dồn điền đổi thửa không đúng diện tích thực tế đã thực hiện tại ba thôn: Thanh Lâm, Cường Tráng và An Trụ.

Sau khi chỉ rõ sai phạm, UBND huyện Lương Tài đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ xã An Thịnh, các Chi bộ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lương Tài xem xét các sai phạm, khuyết điểm của các cá nhân có liên quan là đảng viên như đã nêu trong kết luận để chỉ đạo, yêu cầu kiểm điểm và xử lý nghiêm theo đúng trình tự và thẩm quyền.

Ngoài đề nghị xử lý đảng viên vi phạm, UBND huyện Lương Tài cũng yêu cầu UBND xã An Thịnh xem xét, kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với những sai phạm của các cán bộ liên quan trong việc cấp đất, bán đất không đúng thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai dẫn đến thắc mắc, kiến nghị của công dân gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nguyễn Hưng