Ngoài bị kỷ luật Đảng, ngày 2- 3- 2016, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh Thái Nguyên xử lý hành chính đối với ông Trường.

Cấp trên và cấp dưới thực hiện sai phạm về kinh tế hơn 2,3 tỷ đồng

Theo Thông báo kết luận số 101- TB/ UBKDTU, ngày 15-10-2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, năm 2013, khi tiếp nhận công tác tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Cơ Trường không nghiên cứu, rà soát các chế độ, chính sách, quy định của tỉnh, của ngành và các quy chế của trung tâm để cho đơn vị thực hiện sai chế độ tiền công của 212 người lao động số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ sai quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; ký ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tài trợ không đảm bảo tính pháp lý, một số nội dung, định mức chi không đúng chế độ, chính sách hiện hành nên quá trình thực hiện có nhiều sai phạm; trực tiếp quyết định cho tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng trụ sở và công trình công cộng sai quy định về quản lý tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện không đầy đủ các bước trong quy định về tuyển dụng một số hợp đồng vận động viên thi đấu, không báo cáo cơ quan chủ quản quyết định trước khi hợp đồng tập luyện thi đấu theo quy chế đã bàn hành.

Trung tâm TDTT tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, ông Trường đã buông lỏng quản lý để cho đơn vị và cấp dưới có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí. Ông Trường trực tiếp ký nhiều hồ sơ, chứng từ mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị thể dục thể thao; quyết toán một số giải thi đấu, thi đấu tập song không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung trong chứng từ thanh toán để quyết toán tiền, gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của đơn vị, để cho cán bộ thu tiền thuốc của vận động viên sai quy định để ngoài sổ sách kế toán; lập chứng từ giả để quyết toán, báo cáo đoàn kiểm tra khi được yêu cầu…

Ông Nguyễn Thanh Sơn là người chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế chi một số hoạt động sự nghiệp năm 2013 có sai phạm không thực hiện đúng chế độ tiền công của vận động viên làm giảm thu nhập của 212 người lao động số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Sơn là người trực tiếp tham mưu, soạn thảo và ký trình ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh tế tài trợ của doanh nghiệp thiếu toàn diện, không điều chỉnh hết các nguồn tài trợ, không đảm bảo tính pháp lý, xây dựng nhiều nội dung, định mức chi sai chế độ chính sách hiện hành nên quá trình tổ chức thực hiện có khuyết điểm, vi phạm.

Với vai trò là người trực tiếp phụ trách công tác tổ chức- hành chính, ông Sơn đã để cho đơn vị tiếp nhận tài trợ để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị số tiền 85 triệu đồng; thiếu tinh thần trách nhiệm để cho đơn vị có sai phạm trong việc mua sắm tài sản, trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao không thực hiện các thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định, trực tiếp lập chứng từ sai quy định để quyết toán số tiền hơn 214 triệu đồng.

Ông Sơn cùng Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ lập hồ sơ quyết toán một số giải thi đấu tập trung nhưng không thực hiện để quyết toán số tiền gần 54 triệu đồng, trực tiếp lập quy chế để thu tiền thuốc của các vận động viên sai quy định, lập chứng từ quyết toán khống số tiền gần 40 triệu đồng; phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị xong đã không thực hiện quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên chi trả số tiền gần 75 triệu đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại giải Wushu trẻ thế giới, gây ảnh hưởng không tốt đến chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh và ngành…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương biết rõ sự việc này nhưng không kịp thời báo cáo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch để ngăn chặn khi Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính sử dụng nguồn tiền công để chi vượt số tiền mua sắm trang thiết bị thể dục thể thao hơn 450 triệu đồng, mua sắm, sửa chữa tài sản vượt hơn 660 triệu đồng; thanh quyết toán nhiều chứng từ nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung công việc số tiền hơn 214 triệu đồng; thanh toán kinh phí các giải thi đấu nhưng không thực hiện số tiền hơn 53 triệu đồng để rút tiền sử dụng vào mục đích khác; không theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị số tiền thu của các vận động viên để Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính lập chứng từ quyết toán khống số tiền gần 40 triệu đồng…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định, các sai phạm của ông Trường, ông Sơn và bà Hương đã vi phạm về kinh tế tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và tiếp tục đề nghị xử lý hành chính

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo CAND ngày 26- 4, bà Tống Thị Tâm, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, sau khi chỉ rõ những sai phạm của người đứng đầu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Phòng Tổ chức- Hành chính trung tâm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Cơ Trường (55 tuổi), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (46 tuổi), nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Tổ chức- hành chính, Kế toán Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Sơn (43 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức- hành chính, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với bà Hương bằng hình thức khiển trách, thời gian thi hành là 12 tháng; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sơn, thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Ngày 7- 1- 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 24 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đối với ông Trường. Ngày 2- 3- 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có Công văn số 93 gửi Ban Cán sự UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị xử lý hành chính theo các quy định của pháp luật đối với ông Trần Cơ Trường ở cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bà Lưu Thị Bích Đào, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết, trước những vi phạm của ông Trường, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị hình thức xử lý cụ thể đối với ông Trường.

Hiện tại, Sở Nội vụ tỉnh đang chờ quyết định chính thức của UBND tỉnh Thái Nguyên về vấn đề này.    

Nguyễn Phương