Đây là dự án có quy mô vốn đầu tư không lớn (khoảng 121 tỷ đồng theo quyết định đầu tư ban đầu và 235 tỷ đồng sau khi tiến hành điều chỉnh), nhưng lại có thể xếp vào nhóm các công trình có thời gian thi công chậm nhất trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, việc chậm tiến độ thi công của Dự án Quốc lộ 27, đoạn tránh sân bay Liên Khương đã làm phát sinh tăng chi phí do các yếu tố trượt giá và thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước. Từ đó, làm giảm hiệu quả đầu tư công trình so với mục tiêu đề ra.

Ngoài để tiến độ kéo dài, Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra một loạt sai sót khác tại Dự án Quốc lộ 27, đoạn tránh sân bay Liên Khương thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Cụ thể, công tác khảo sát vị trí bãi đổ thải của Gói thầu số 01 chưa thống nhất. Trong đó, cự ly vận chuyển theo sơ đồ duỗi thẳng vị trí bãi đổ thải Phú Hội (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) trong hồ sơ khảo sát mặt đường cũ và bãi vật liệu là 1km đến cuối tuyến, nhưng trong thuyết minh kỹ thuật của Dự án là 12,6 km đến cuối tuyến.

Công tác khảo sát thiết kế Gói thầu số 02 được Kiểm toán Nhà nước đánh giá là chưa phù hợp với thực tế, dẫn đến trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung, xử lý hiện trường điều chỉnh thiết kế, làm tăng kinh phí 2,974 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do vốn bố trí cho Dự án không đầy đủ, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm theo và dẫn đến những khối lượng chưa thi công phải điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm thi công, nghiệm thu làm tăng chi phí đầu tư 5.345,5 triệu đồng (Gói thầu số 02).

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết thêm, năm 2020, số vốn được phân bổ cho Dự án là 113,974 tỷ đồng (trong đó, vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 28,474 tỷ đồng, năm 2020 được bố trí 85,5 tỷ đồng). Đến thời điểm kiểm toán, chủ đầu tư mới chỉ giải ngân được số vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, nguyên nhân kéo dài là do công tác giải phóng mặt bằng vướng nhiều thủ tục, đặc biệt là xây dựng khu quy hoạch tái định cư cho khoảng 40 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của Dự án, nên chưa thể chi trả tiền đền bù, dẫn đến đơn vị thi công chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Tại Thông báo số 876/TB-KTNN, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ đầu tư xử lý tài chính 542 triệu đồng, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong công tác khảo sát, thiết kế, dự toán; công tác ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quản lý chất lượng công trình.

P.Huyền