Cơ quan Thanh tra yêu cầu thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Phú Yên số tiền gần 2,4 tỷ đồng sai phạm do tổng chi phí quyết toán dự án cao hơn giá trị thực tế thi công. 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Phú Yên còn tạm thu hồi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng chủ đầu tư đã tính toán định mức bê tông mặt đường trên bờ kè chống xỏi lở không phù hợp để chờ UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xử lý.

Công trình bờ kè chống xói lở đầm Cù Mông.

Được biết, dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt đầu tư. Với tư cách là chủ đầu tư dự án, UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán với tổng giá trị công trình được duyệt hơn 185 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 141 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn xây dựng…

Trong tổng nguồn vốn đầu tư dự án có hơn 156,2 tỷ đồng từ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thuộc vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương và gần 29 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Phú Yên cùng với nguồn huy động khác.

Với 3 gói thầu xây lắp, dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông khởi công từ tháng 12-2013 và hoàn thành trong tháng 5-2016, nhưng đến thời điểm này đã hơn 3 năm nhưng hồ sơ quyết toán với tổng giá trị kê khai 178,8 tỷ đồng chưa được Sở Tài chính tỉnh Phú Yên thẩm định và phê duyệt.

Hữu Toàn