Theo phản ánh của nhiều giáo viên đang công tác tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), họ đang công tác ở các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện, được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70%, nhưng đến nay, phụ cấp của năm 2014 các nhà giáo thuộc chương trình này vẫn chưa được nhận tiền.

Trường Tiểu học Tham Đôn 3, nơi có nhiều giáo viên chưa nhận được tiền phụ cấp năm 2014

Một giáo viên của trường Tiểu học Tham Đôn 3 (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên), cho biết: “Trường chúng tôi có 22 cán bộ, giáo viên được hưởng phụ cấp từ CT135 và 116 nhưng hiện nay ngành giáo dục còn nợ chúng tôi 12 tháng của năm 2014, trong khi đó 3 nhân viên văn phòng đã được nhận, còn 19 giáo viên chưa được nhận. Chúng tôi nhiều lần hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng của lãnh đạo ngành”.

Thông tin này được một cán bộ quản lý trường Tiểu học Tham Đôn 3 xác nhận là chính xác, còn nhân viên kế toán cũng cho biết nhân viên văn phòng đã nhận đủ tiền của năm 2014, còn 19 giáo viên chưa có. Tại trường Tiểu học Tham Đôn 1, danh sách cán bộ, giáo viên được hưởng là 32 người. Một cán bộ quản lý trường cho biết có 4 nhân viên văn phòng đã được nhận, còn 29 giáo viên đang bị nợ lại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay còn hàng trăm giáo viên ở các trường thuộc xã Tham Đôn, Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Ngọc Đông, Gia Hòa… được thụ hưởng chế độ nhưng chưa được nhận tiền của năm 2014. Khi chúng tôi đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Tôi quá bận không tiếp được” và hướng dẫn chúng tôi sang gặp ông Đặng Hùng Sơn - cán bộ phụ trách công tác đội, thủ quỹ, nhưng ông Sơn, cho biết: “Tôi không nắm rõ vấn đề nhưng cũng không nghe lãnh đạo các trường báo cáo”.

Hỏi bà Tiêu Thị Duyên, Kế toán của Phòng GD-ĐT Mỹ Xuyên thì bà này tìm cách thoái thác bằng cách… ra khỏi phòng làm việc không quay lại. Gọi điện cho ông Tăng Ngọc Châu, Phó trưởng phòng GD-ĐT phụ trách tài chính thì ông Châu cho biết: “Tôi không nắm được thông tin này”.

Dư luận giáo viên huyện Mỹ Xuyên đề nghị lãnh đạo Phòng GD-ĐT Mỹ Xuyên sớm có câu trả lời cho họ vì sao chế độ của nhà giáo năm 2014 đến nay vẫn chưa được chi trả, trong khi đó năm 2015 đã trả xong ? 

Đức Văn - C.Xuân