Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý cơ bản nội dung Kết luận thanh tra ngày 17-10-2018 của Thanh tra thành phố và giao Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Thủy lợi phối hợp với Đảng ủy tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm đã được Thanh tra thành phố kết luận.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu, Công ty Thủy lợi phải thực hiện ngay việc ký kết hợp đồng cung cấp nước thô theo đơn giá quy định với Công ty CP Cấp nước Kênh Đông trong tháng 1-2019 này. Trường hợp Công ty CP Cấp nước Kênh Đông vẫn không thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định, Công ty Thủy lợi lập thủ tục khởi kiện tại tòa án để xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo sở về việc nhận tiền hỗ trợ từ các cá nhân là lãnh đạo Công ty Thủy lợi. Yêu cầu hằng năm Sở NN&PTNT phải kiểm tra, rà soát việc xác định đối tượng, diện tích đất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí do Công ty Thủy lợi trình để đảm bảo số tiền ngân sách cấp bù đúng đối tượng, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến những sai phạm của Công ty Thủy lợi, đối với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng thu được từ việc chuyển nhượng trái phép gói thầu xây lắp 1 “Xây dựng hồ điều tiết và đoạn 1 của tuyến kênh chính” thuộc dự án kênh Ba Bò, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao cho Thanh tra thành phố tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát lại các chi phí hợp lý của Công ty Thủy lợi để có biện pháp xử lý.

Đ.Thắng